RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

Globos centro paslaugos

Globos centro paslaugos  – tai pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams specialioji socialinės priežiūros paslauga, teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti. Paslauga yra nemokama.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) paslaugą sudaro:

 • atranka ir paruošimas;
 • informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį konsultavimą);
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinius mokymus);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas;
 • savipagalbos grupių organizavimas;
 • globos koordinavimas.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys, teikiantys pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams:

 • viešina, skatina bei populiarina vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, siekiant užtikrinti tinkamą vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą ir vaiko priežiūrą;
 • organizuoja ir veda įvadinius ir specializuotus mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinių mokymų rengimo programą GIMK;
 • organizuoja ir veda tęstinius mokymus esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų rengimo programą GIMK;
 • rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui išvadą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;
 • rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui pervertinimą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;
 • dalyvauja globėjo parinkimo vaikui procese;
 • organizuoja ir teikia metodinę, socialinę ir psichologinę pagalbą vaiko globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams individualių konsultacijų bei savipagalbos grupių užsiėmimų metu;
 • teikia konsultavimo paslaugas šeimynų dalyviams;
 • bendradarbiauja su Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, keičiasi informacija apie globėjus (rūpintojus), įtėvius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauja su kitų savivaldybių GIMK specialistais, teikiančiais globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas.

Globos centro socialiniai darbuotojai, teikiantys pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams:

 • teikia konsultacijas budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, artimiesiems giminaičiams, šeimynoms, jų globotiniams ar prižiūrimiems vaikams ir jų šeimos nariam, įtėviams ir įvaikintiems vaikams;
 • organizuoja pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, dalyvaudamas sudarant planą;
 • organizuoja prižiūrimo vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialiųjų ir kitų poreikių įvertinimą, atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje (pagal tai, kokie galimi vaiko teisių pažeidimai buvo nustatyti, kokios rizikos identifikuotos) ir budinčio globotojo šeimoje, globėjų (rūpintojų) šeimoje ar šeimynoje bei kitus aspektus, pagal individualių poreikių vertinimo ir pagalbos planą;
 • organizuoja individualias konsultacijas budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynoms ir jų globojamiems vaikams;
 • reguliariai organizuoja psichologo pagalbą budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui.  Šeimynos dalyviams, globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui, įtėviams ir jų įvaikintam vaikui, psichologo pagalbą organizuoja jei yra prašymas teikti koordinuotą pagalbą;
 • esant poreikiui, padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar tarpininkauti  kitose institucijose;
 • dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
 • periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, atlieka budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus).
 • padeda paslaugų gavėjams pasiekti reikiamą paslaugą, jei Įstaigos teikiamos paslaugos nepatenkina jų poreikių;

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Šakių socialinių paslaugų centro globos centro specialistus.

 

https://www.facebook.com/GIMKsakiai

Globos centro tvarkos aprašas Šakių rajono savivaldybėje

ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

DĖL GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIO PRIEDO MOKĖJIMO

IŠMOKOS GLOBĖJAMS, BUDINTIEMS GLOBOTOJOMS IR ŠEIMYNOMS

BUDINTIS GLOBOTOJAS


 • Vienkartinė išmoka vaiko vietai įkurti – 400 Eur
 • Išmoka vaiko laukimo laikotarpiu – 1,25 MMA (802,50)
 • Išmoka už vaiko priežiūrą – atlygis didinamas po 0,5 (321) MMA už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką
 • Išmoka už kūdikio/ neįgalaus vaiko priežiūrą iki m. bei neįgalaus vaiko priežiūrą ar priežiūrą kriziniais atvėjais didinamas po 0,75 (481,50) MMA už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką
 • Globos (rūpybos) išmoka vaikams iki 6 metų – 218 Eur;
 • Globos (rūpybos) išmoka vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 Eur;
 • Vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 Eur.
 • Vaiko pinigai – 73,50 Eur;
 • Pagalbos pinigai – 160 Eur;

GLOBĖJAI (RŪPINTOJAI)

 • Globos (rūpybos) išmoka vaikams iki 6 metų – 218 Eur;
 • Globos (rūpybos) išmoka vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 Eur;
 • Vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 Eur.
 • Vaiko pinigai – 73,50 Eur;
 • Pagalbos pinigai – 160 Eur;

ŠEIMYNA


 • Šeimynos dalyviui mokamas atlyginimas iš savivaldybės biudžeto – koef. - 6,5 (1150,50 Eur)
 • Savivaldybės papildoma vienkartinė parama šeimynai - iki 118 BSI (4720Eur) BSI
 • Globos (rūpybos) išmoka vaikams iki 6 metų – 218 Eur;
 • Globos (rūpybos) išmoka vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 Eur;
 • Vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 Eur.
 • Vaiko pinigai – 73,50 Eur;
 • Pagalbos pinigai – 160 Eur;
logo__300x57.png

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.
tel. (8 345) 50 349, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2022

Sprendimas: LANMETA

Search