Informuojame: Šakių socialinių paslaugų centras persikelė į naujas patalpas — V. Kudirkos g. 64, Šakiai !!!

 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

Laisvos darbo vietos

                                                           LOGO.png 


 ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI
(pagal projektinio darbo sutartį 30 val. sav.)

Psichologas (-ė) turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turi būti įgijęs (-usi) socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. turi išmanyti priskirtų funkcijų vykdymą, būti susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei psichologinio konsultavimo principus ir išmanyti raštvedybos taisykles;
3. turi turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Psichologas (-ė) vykdo šias funkcijas:
1. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
2. Reguliariai teikia konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2-5 papildomas konsultacijas;
3. Reguliariai teikia individualias konsultacijas vaikui ir socialiniam globėjui. vaiką grąžinus į šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites po šio fakto socialiniam globėjui rekomenduojama suteikti 2-5 papildomas konsultacijas;
4. Esant poreikiui teikia konsultacijas globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui;
5. Teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;
6. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija, kitų įstaigų specialistais, kitomis socialinėmis, sveikatos, teisėsaugos, švietimo, kultūros ir t.t. įstaigomis;
7. Dirba komandoje, sistemingai, kūrybiškai ir laiku atlieka darbus pagal pareigas;
8. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams), globojamo (rūpinamo) globėjo giminaičio šeimoje, biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje;
9. Teikia individualią psichologinę pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams;
10. Konsultuoja asmenis tarpusavio santykių klausimais;
11. Rekomenduojama per dieną teikti ne daugiau kaip 4 individualias konsultacijas;
12. Atlieka motyvacinį darbą su asmenimis, vadovaudamasis psichologinio konsultavimo principais;
13. Organizuoja ir veda budintiems globotojams, socialiniams globėjams, įtėviams, mokymus, aktualiomis temomis ir (ar) paramos grupes atskiroms asmenų grupėms.
14. Konsultuoja Globos centro specialistus:
15. Teikia rekomendacijas geram emociniam klimatui formuoti, bendradarbiavimo ir tarpusavio atsakomybės santykiams puoselėti bei žmogiškųjų išteklių panaudojimui;
17. Organizuoja ir veda mokymus, užsiėmimus grupėse specialistams ar individualiai konsultuoja aktualių problemų sprendimo klausimais;
18. Išsako įžvalgas, teikia rekomendacijas dėl darbo su vaiku, budinčiu globotoju, socialinių globėju, įtėviais vystymo;
19. Vykdo psichologijos bei sociologijos mokslo naujovių sklaidą;
veda asmenų, gaunančių psichologo konsultacijas, bylas ir konsultacijų registro žurnalą;
20. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
21. Aktyviai dalyvauja intensyvios pagalba ir (ar) krizių valdymo procese;
22. Teikia informaciją, pasiūlymus ir ataskaitas Globos centro koordinatoriui;
23. Vykdo Centro direktoriaus paskirto koordinatoriaus funkcijas budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių.
24. Dalinasi gerąja patirtimi su kolegomis;
25. Laikosi Psichologų profesinės etikos kodekso, įstaigos darbo laiko grafiko ir darbo drausmės;
26. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.

Pateikiami dokumentai:
• Prašymas dalyvauti atrankoje,
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija,
• B kat. vairuotojo pažymėjimas,
• Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija,
• Gyvenimo aprašymas (CV).

Nustatytas pilno darbo krūvio pastoviosios dalies, nuo 9,36 koef. iki 9,83 koef.


Pretendentai dokumentus pateikia el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Daugiau informacijos Tel. 8-345-52294.

 

 

Siekiame, kad Centre dirbtų savo srities specialistai ir norintys jais tapti. Į savo komandą kviečiame tikslo siekiančius, iniciatyvius ir nuoširdžius darbuotojus.

Jei šiuo metu esamų darbo pasiūlymų neradote, atsiųskite savo gyvenimo aprašymą su informacija apie dominantį darbą el. paštu el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nurodydami laiško temą - Dėl darbo Centre. Mes būtinai peržiūrėsime Jūsų gyvenimo aprašymą ir jei atitiksite keliamus reikalavimus, informuosime apie atsiradusią laisvą darbo vietą.

DĖMESIO!

Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Šakių socialinių paslaugų centrui savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo, Šakių socialinių paslaugų centro konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V- 424, reikalavimais. Taip pat, informuojame, kad Jūs galite el.p.:Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. paprašyti šią informaciją ištaisyti ar ištrinti.

 
 
logo__300x57.png

 

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

tel. (8 345) 52 294, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com

Registracijos adr. Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00 - 17:00 val.
Antradienis 8:00 - 17:00 val.
Trečiadienis 8:00 - 17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00 val.
Penktadienis 8:00 - 15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2023

Sprendimas: LANMETA

Search