Informuojame: Šakių socialinių paslaugų centras persikelė į naujas patalpas — V. Kudirkos g. 64, Šakiai !!!

 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

Pirmąjį birželio sekmadienį Lietuvoje minima Tėvo diena. Tai diena skirta mūsų artimiausiems žmonėms, kurių dėka esame čia ir tokie. Šiai gražiai dienai paminėti, Šakių socialinių paslaugų centro paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima, organizavo grupinius užsiėmimus vaikams, kurių metu mažieji piešė, lipdė atvirukus, rašė sveikinimus, linkėjimus tėveliams.

received 1220018795495567

received 561483715392370

     Šių metų gegužės 17 d.  Šakių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojai lankėsi Žvirgždaičių seniūnijoje, kur viešino Globos centro veiklą. Seniūnijos gyventojai, seniūnaičiai ir bendruomenės nariai buvo kviečiami pagalvoti apie galimybę globoti be tėvų likusį vaiką, bei perduoti šią žinią aplinkiniams. Pasakota apie Globos centro veiklą, teikiamą  pagalbą, supažindinti su budinčio globotoja veikla ir finansine parama globėjams (rūpintojams).

     Dėkojame Žvirgždaičių seniūnijos seniūnei Giedrei Snudaitienei už malonų sutikimą mus priimti, viešinant Globos centrą, o susirinkusiems dalyviams už šiltą priėmimą ir diskusijas.

     Galvojate apie globą arba įvaikinimą? Jums kyla klausimų: ar aš galiu ir sugebėsiu? Lauksime Jūsų adresu: Muziejaus g. 2, Girėnai, Šakių r.,  Tel. informacijai: 865788483

IMG 0942

Š.m. gegužės 16-17 dienomis Birštone Šakių socialinių paslaugų centro darbuotojai  dalyvavo  Academia Dominorum 2 dienų mokymuose "Komandos formavimo ir komandiškumo įgūdžių lavinimas". Mokymus vedė lektorius Andrius Janiukštis.

Mokymų tikslas buvo suburti komandą, kurioje kiekvienas narys turėtų galimybę labiau susipažinti vienas su kitu, pabendrauti neformaliojo aplinkoje, pagilinti žinias kaip dirbti komandoje bei suprasti, kokie yra komandos privalumai ir trūkumai.

Darbuotojai komandose dirbo nagrinėdami situacijas, kokius dalykus norėtų tobulinti veikloje, kas įvyktų jei šie dalykai būtų patobulinti ir kokiomis priemonėmis reikia šito siekti. Ypatingas dėmesys buvo skirtas atsakomybei, darbų paskirstymo svarbai ir pasitikėjimui vienas kitu.

Šių mokymų esmė buvo per bendras veiklas leisti darbuotojams pajusti komandiškumą ir bendravimo privalumus, tokiu būdu atsirado drąsa, ryžtas veikti bei toliau tobulėti kartu.

  280616910 748230129524172 8961714847637243221 n

IMG 20220520 095323

received 550830256619649

Šių metų gegužės 4 d. Šakių socialinių paslaugų centro, globos centro skyriaus darbuotojos pradėjo vykdyti globos centro paslaugų viešinimo veiklas, bei kviesti asmenis galvojančius apie globą ar įvaikinimą pokalbiui prie kavos puodelio. Specialistų komanda 2 kartus per mėnesį planuoja aplankyti po dvi Šakių rajono seniūnijas.

Pirmasis susitikimas vyko  Kriūkų seniūnijoje, susitikime dalyvavo seniūnas Anatolijus Kazlauskas, kartu su seniūnijos darbuotojais, taip pat į susitikimą atvyko seniūnaičiai ir bendruomenės nariai. 

Specialistai pasidalino globos centro veikla, teikiama pagalba, budinčio globotoja veikla ir finansine parama globėjams (rūpintojams). Taip informavo nuo ko reikia pradėti norint tapti globėju (rūpintoju). 

Dėkojame seniūnui ir susitikimo dalyviams už šiltą ir malonų susitikimą. 

Sekantis susitikimas vyks Žvirgždaičių seniūnijoje. 

Daugiau informacijos apie globos centrą galite rasti facebook paskyroje "Vaikai yra vaikai. Šakių rajonas".

https://www.facebook.com/GIMKsakiai

 

279508712 4939672429463295 6557353787106057092 n

 

279597519 412941150654331 2208115680698407985 n

IMG 6163

 

 2022 m. gegužės 5 d. į svečius atvyko Klaipėdos miesto socialinės paramos centro kolektyvas. Centre buvo pasidalinta gerąją patirtimi "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS ASSURANCE", pasivaišinta arbata, pyragaičiais ir  svečių atsivežtu padegustuoti savo krašto  pyragu su kopūstais.

Kaip direktorė V. Bielskienė sako:

- "Geriausias būdas išlaikyti draugystę - dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina bendra veikla".

279800910 5024698657599913 6181966274881226311 n

279933010 5024697874266658 1887996698911834094 n

IMG 20220506 151328

IMG 20220506 143335

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis į Savivaldybę ir pateikti nustatytos formos prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti.

          Prašyme dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo nurodomi šie duomenys:

  • užsieniečio vardas ir pavardė;
  • užsieniečio asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
  • interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (toliau – ILTU) kodas;
  • užsieniečio Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, kurioje užsienietis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba, jeigu užsieniečio gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – faktinės jo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje adresas;
  • užsieniečio kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; būdas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo;
  • nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu užsienietis (-čiai) asmens kodo (-ų) neturi, nurodoma jo (jų) gimimo data) ir ILTU kodas (-ai);
  • užsieniečio asmeninės sąskaitos, esančios Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje.

          Užsienietis kartu su prašymu dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo savivaldybės administracijai pateikia:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40  straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
  • Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, mokymo įstaigos pažymą, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pensininko pažymėjimą, pažymą apie nėštumą, asmens negalią patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl dokumentų ir (ar) duomenų, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų dokumentų ir (ar) duomenų apimtį ir teisėtą tikslą;
  • ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

          Informacija teikiama tel. 8 345 66103

          Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

 

logo__300x57.png

 

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

tel. (8 345) 52 294, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com

Registracijos adr. Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00 - 17:00 val.
Antradienis 8:00 - 17:00 val.
Trečiadienis 8:00 - 17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00 val.
Penktadienis 8:00 - 15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2023

Sprendimas: LANMETA

Search